Nasza księgarnia powstała 10 grudnia 1937. Założył ją ś.p. Bolesław Marczyński. W listopadzie1941 roku okupanci zabrali ksiegarnię i prowadził ją przesiedleniec z Rumunii (rolnik).Po wyzwoleniu Andrychowa ( 27.01.1945) ksiegarnię na powrót objął właściciel i po uporządkowaniu otwarł 5.02.1945 jako pierwszy lokal handlowy w Andrychowie. Wskutek niesprzyjającej polityki nowych władz względem inicjatywy prywatnej właściciel przekazał księgarnię początkiem 1949 roku do dydpozycji GS Samopomoc Chłopska w Andrychowie  zostając jej kierownikiem. 1 lutego 1956 roku księgarnia została przejeta przez PP "Dom Książki" w Krakowie. Bolesław Marczyński był jej kierownikiem aż do przejścia na emeryturę w 1987 roku. Po nim obowiązki kierownika przejęła jego córka Krystyna.1.09.1990 po przemianach ustrojowych w Polsce księgarnia znów wróciła do prawowitego właściciela. Bolesław Marczyński zdecydował, że właścicielem będzie córka Krystyna. Sam czynnie udzielał się w prowadzeniu ksiegarni aż do 1996 roku. Bolesław Marczynski zmarł 9  lipca 1998 roku. W maju 2006 roku ciężko chora Krystyna Marczyńska "przekazała" ksiegarnię swojemu szwagrowi Andrzejowi Markowi. Krystyna Marczyńska zmarła 14.11.2006 roku.
Więcej informacji o założycielu księgarni i jej histori w dziale Nasza historia ( lewe menu).